Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας
Ημερομηνία Θέμα Εισηγητής
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εισηγήσεις.
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κιλκίς
Ημερομηνία Θέμα Εισηγητής
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εισηγήσεις.
Αριθ. Εγκρ. 193/08-10-2012 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς.
Διεύθυνση: Δημαρχείο Αξιούπολης, 2ος Όροφος , Πλατεία Ελευθερίας
Τηλέφωνο: 6972265668
Email: info@lpp.gr, elegrob@yahoo.gr